Eğitim ve İktisadi Kalkınma İlişkisi Üzerine

Tevfik Dalgıç

ÖZ

Son 20 yıllık süre iktisat ilminde diğer disiplinlerle ilişkiler açısından genel nitelikleri ile iki büyük gelişmeye tanıklık etmiştir. Bunlardan birisi, Araştırma ve Geliştirme kavramları ile İktisadî gelişme arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir biçimde incelenmeye başlanması, diğeri de eğitimin İktisadî gelişme içindeki rolünün araştırılmasına ilişkin çalışmalardır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.