Uluslararası Eğitim Hareketleri Barış için Eğitim

Aytaç Açıkalın

ÖZ

Bin dokuz yüz kırklı yıllarda, savaş sözcüğü tüm insanların yaşamlarında somut bir olguyu simgelemekteydi. Uluslararasındaki, insan onuruna yaraşmayan, bu ilkel boğuşmanın acı sonuçlarını yaşayan, gözleyen toplumlar, savaşın temel nedenini kolaylıkla tanımlayabilmişlerdir. «Savaş, insanların düşüncelerinde doğar. Bu nedenle insan düşüncesi barışı koruyacak biçimde eğitilmelidir»

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.