Eğitim ve Öğretimde Ödül ve Ceza Üstüne

Nuri Bilgin

ÖZ

Öğrenme olguları, psikolojide başlıbaşına bir alt uzlanım dalı gerektirecek kadar önemli bir araştırma alanı oluşturmaktadır. Öğrenme konusundaki görüşler birbirinden az çok ayrılan tanımlar getirmekle birlikte, esasta, öğrenmenin çocuğu, birtakım olumlu değişiklikler yaratacak biçimde etkileme süresi olduğu görülmektedir. İnsan, öğrenme sayesinde davranışlarını ayarlamakta, çevreye uyabilmekte ve eski veya yeni hareketlerini belirli mekanizmalar içinde düzenliyebilmektedir. Birey, davranışlarını, benzer koşullar içinde sistemli ve kalıcı bir biçimde örgütlediği zaman, öğrenmenin varlığı kabul edilmektedir. Bu anlamda, öğrenme olguları, bellek, algı, güdüleme ve koşullanma gibi diğer psikolojik olgularla etkileşim içinde bulunmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.