Uyumsuz Çocuk Ya da Genç Mi ? Uyumsuz Toplum mu ?

Ali Dönmez

ÖZ

Sen yıllarda, özellikle de bugünlerde, şu ya da bu nedenle sık sık uyumsuz çocuklardan, uyumsuz gençlerden söz edilmekte, soruna çözüm yolları aranmaktadır. Ancak bize öyle geliyor ki, gençler genel olarak toplumdan biraz fazlaca soyutlanmakta ve soruna bakış açısı daraltılmaktadır. Şöyle bir benzetme yapılabilir. Eğer bir makinanın genel düzeni bozuksa ve daha çok bu yüzden bir-iki parçası aşınıp laçka olmuşsa, yalnızca bu parçaları alıp onarmak sorunu çözmeyecektir. Aksaklıklar, kısa süre sonra aynı ya da değişik parçalarda yeniden görülecektir. Böyle bir parçanın düzensizliği genel düzensizliğe uymaktan başka bir şey değildir. Köklü çözüm için bütünün yeniden düzenlenmesi gerekecektir. Konumuzu ilgilendiren bütün de genel olarak toplum ya da toplumsal çevredir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.