Farklı Topluklarda Çocuk Yetiştirme Biçimleri

Mahmut Tezcan

ÖZ

Bu yazı farklı kültürel çevrelerde büyüme konusunu ele almaktadır. Örneğin şu sorunlarla ilgilenir : Kişiliğin biçimlenmesinde ilk çocukluk deneyimleri ne derecede önemlidir? Büyüme sürecinde denetlenmiş beşeri güdülerin niteliği nedir? Anne yoksunluğu gibi koşullarda ne olur? Beşeri olgunlaşmada bazı evrensel kalıplar var mıdır? Farklı çocuk yetiştirme uygulamaları nasıldır ve kişiliğin biçimlenmesiyle ilgisi nedir?

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.