Ergenlikte Kaygı ve Korkular

Bekir Onur

ÖZ

Kaygı (Anksiyete) benliğin birliğine yönelik bir tehdidin (tehlikenin) algılanması olarak tanımlanır. Ancak anksiyetenin gözlenen davranışın altında yer alan sürekli bir öz olduğu görüşü de savunulmaktadır. Şu halde anksiyete her insanın yaşamında vardır; fakat özellikle ergen için duygusal yaşamın başat özelliklerinden birini oluşturur, çünkü benliğin birliği sorunu ergenlikte önem kazanmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.