Öğretmen Yetiştiren Yüksekokulların Yükseköğretimdeki Yeri Ve Bu Okullarda Görevli Öğretmenlerin Üniversiteye Geçme ve Yetişme Sorunları

Ali Uçan, Ali Yaşar Bakış, Muzaffer Adıgüzel, Samiha Aydın, Saim Kaptan

ÖZ

Öğretmen yetiştiren yüksekokulların yükseköğretimdeki yeri ve bu okullarda çalışan öğretmenlerin durumları toplumun çeşitli kesimlerinde, —o arada özellikle eğitim çevrelerinde—, son yıllarda giderek yoğunlaşan tartışmalara neden olmaktadır. İlgili kuruluşlarda bu konuda çeşitli çalışmalar yapılmakta, öneriler ve yasa tasarıları geliştirilmektedir. Sözkonusu yüksekokulların akademiler ya da üniversiteler kapsamına alınmasıyla, temel sorunlarından önemli bir bölümüne çözüm getirilebileceği kanısının, toplumun çeşitli kesimlerinde ve özellikle ilgili eğitim çevrelerinde yaygınlaşmaya başladığı gözlenmektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.