Ekonomik Kalkınmada Teknik Eğitimin Etkisi

Mahmut Adem

ÖZ

Günümüzde doğa, sermaye ve emekten oluşan klasik üretim etmenleri, bir ülkenin ekonomik büyümesinin nedenlerinin açıklanmasına yeterli olmamaktadır. Bu nedenle son çeyrek yüzyıldan beri ekonomik büyümede; araştırma, eldeki bilgilerin giderek artışı ve bireylerin eğitim düzeylerinin yükseltilmesi vb. etmenlerin payının ortaya konulması amacıyla pek çek araştırma yapılmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.