Türkiye’de Eğitim Hizmetlerinin Kamu Harcamaları Açısından Analizi

Engin Ataç

ÖZ

Kalkınma çabasının sürekli olarak hızlanması ve başarıya ulaşması, yeter sayıda ve nitelikli işgücünün gerekli alanlarda kalkınma çabasına katılmasına bağlıdır. Çünkü, kalkınmanın, sadece fiziksel üretim araçlarına yapılacak yatırımlarla sağlanması olanaksızdır. İnsangücü kaynaklarının geliştirilmesi için yapılacak yatırımların sosyal ve yapısal değişmeyi hızlandırıcı ve üretim düzeyini yükseltici çok önemli etkileri vardır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.