Özel Eğitim ve Genel Eğitimin İlişki ve Etkileşimleri

Mitat Enç

ÖZ

Kırk yıl kadar önce Milli Eğitim Bakanlığında göreve başlamıştım. Zaman zaman Bakanlığı, özel eğitim alanında, bazı hizmetleri geliştirme konuluyla ilgilendirmeye çalışıyordum. O zamanlar ülkede, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na bağlı bir tek Sağır Dilsiz ve Körler Okulu vardı. Özel eğitimin, genel eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğu kanısı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu alanda sorumluluk yüklenmesi gerektiğini savunuyordum.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.