Okulöncesi Eğitimin İlkokuldaki Etkileri Üzerine Bir İnceleme

Tanju Gürkan

ÖZ

Tüm dünyada olduğu gibi içinde yaşadığımız toplumda da sosyo ekonomik durum okulöncesi eğitimi zorunlu kılmakta ve her geçen gün önemini arttırmaktadır. Okuöncesi eğitimin önem kazanmasını etkileyen etmenler şüphesiz pek çoktur. Bugün hızla değişen dünyaya ayak uydurmak için eğitim sistemimizi çok iyi gözden geçirmemiz ve gerekli düzenlemeleri yapmamız zorunluluğu açıktır. Bu nedenle eğitim sistemimizi her yönüyle inceleyen araştırmalara gerek vardır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.