Eğitimde Ekonomik Çözümleme

Halil Sarıaslan

ÖZ

Tüm ülkelerde, eğitim büyük bir girişimdir. Örneğin Türkiye’de 1973 - 1974 öğretim yılında öğrencisiyle, yöneticisiyle, hizmetlisiyle birlikte yaklaşık olarak 8 milyon kişi eğitim kesiminde bulunuyordu (Adem). Kamu harcamaları açısından da eğitim büyük bir girişimdir. Türkiye’de eğitim harcamaları toplam, kamu harcamalarının yaklaşık % 20'sini oluşturmaktadır (Adem).

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.