Kuşak Kavramı Ve Kuşaklararası Diyalog

Bekir Onur

ÖZ

Maurice Debesse'e (') göre, kuşak (génération) kavramı tanımlanırken iki tür kuşak ayırdedilmelidir: Aile kuşağı ve toplumsal kuşak. Kuşak sözcüğünün ilk anlamı, kendine benzer bir varlık yaratma eylemini belirtir. Aile çerçevesi içinde tanımlanan kuşak kavramının yanında; aşağı yukarı aynı yaştan olan, aralarında akrabalık bağı bulunmayan, fakat çağdaş oldukları için yaşama ve düşünme biçimlerinde benzerlikler gösteren insanların oluşturduğu toplumsal kuşak kavramı da söz konusudur. Toplumsal kuşaklar arasında, aile içi kuşaklar arasında olduğu gibi, belli bir zaman ve kültür mesafesi vardır. Ailedeki kuşaklar gibi, toplumdaki kuşaklar da çatışmaya girerler.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.