Eğitimde Savurganlık

Mahmut Adem

ÖZ

1978 Türkiye’sinde iç ve dış finansman kaynaklarının sağlanamaması sonucu pek çok yatırım projesi zamanında gerçekleşememekte, milyarlar yok olmaktadır. Örneğin yıllar önce bitirilmesi planlanmış termo ve hidro-elektrik santralleri projelerinin zamanında devreye sokulamaması —Elbistan Termik Santralı bunlardan biridir— bugün Türkiye’yi karanlıkta bırakmıştır. Sonuçta Türkiye’de fabrika bacaları tütmez olmuş, insanlar işsiz kalmıştır. Varlıklı daha varlıklı olurken, yoksul daha da yoksullaşmıştır. Buna kimileri yazgı, kimileri bozuk düzen demektedir. Kim ne derse desin bu, ünlü İngiliz klasik iktisatçı Ricardo’nun deyimiyle paperizasyordur. Paperizasyon (peupérisation), varlıklıyı daha varlıklı ve yoksulu daha yoksul kılan bir ekonomik düzendir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.