Editörden

Seydi Dinçtürk

ÖZ

Okurlarımıza, Türk Eğitim Derneği, yıllık Eğitim Toplantıları yanı sıra, bilimsel nitelikli Öğretim Toplantıları da düzenleyerek Türk, eğitimine büyük katkılarda bulunmaktadır. 1977 yılında başlayan ve her yıl gerçekleştirilen Eğitim Toplantılarına ek olarak, 1983 yılından beri sürdürülen Öğretim Toplantıları da eğitim çevrelerinde büyük ilgi görmektedir. Ülke genelindeki bilim adamlarımızın 2-3 gün süreyle tartıştıkları eğitim ve öğretim konularını içeren toplantılar, «EĞİTİM ve BİLİM» okurlarınca da bilindiği üzere, kitaplara dönüştürülmekte ve ilgililerin yararına sunulmaktadır. Bugüne değin TED Eğitim Dizisi Yayınları arasında yer alan 8 kitabın yanı sıra, «Öğretim Dizisi»nden de 3 kitap yayınlanmış bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla: «Ortaöğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Sorunları», «Ortaöğretim Kurumlarında Fen Öğretimi ve Sorunları», «Ortaöğretim Kurumlarında Matematik Öğretimi ve Sorunları» dır. TED, Ankara'da kendi salonunda, 10-11 Nisan 1986 günlerinde, «Ortaöğretim Kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi ve Sorunları» konulu yeni bir «Öğretim Toplantısı» düzenlemiştir. Bu toplantıya konuşmacı olarak sırasıyla: Prof. Dr. Akşit Göktürk, Doç. Dr. Enise Kantemir, Prof. Dr. Necla Aytür, Doç. Dr. Olcay Önertoy, Emin Özdemir, Beşir Göğüş, Osman Nuri Poyrazoğlu, Orhan Ural, Feray Önder, Prof. Dr. Rauf Nasuhoğlu, Dr. Veysel Sönmez, Doç. Dr. Cahit Kavcar, Prof. Dr. Mustafa Canbolat, Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı, Prof. Dr. Doğan Aksan, F. Saim Hekimoğlu, Mehmet Deligönül, Kemal Demiray katılacaklardır. Sekiz oturumda gerçekleştirilecek olan «Öğretim Toplantısını izlemek isteyen eğitimciler, dilseverler ve ilgi duyan öbür yurttaşlarımız yukarıda bildirilen yer ve günlerde, toplantımızı onurlandırırlarsa, bundan Türk Eğitim Derneği olarak kıvanç duyarız. Saygı ve Sevgilerimizle. EĞİTİM ve BİLİM

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.