Editörden

Seydi Dinçtürk

ÖZ

TED IX. Eğitim Toplantısı Atatürk’ün buyruklarıyla kurulan Türk Eğitim Derneği, yaptığı bir dizi etkinliklerle O’na lâyık olmaya çalışmaktadır. 1985 yılı «Dünya Gençlik Yılı» olması ve Ata’mızın da Türk gençliğine ayrı bir önem vermesi nedeniyle, Türk Eğitim Derneği IX. Eğitim Toplantısında «GENÇLİĞİN EĞİTİMİ ve SORUNLARI» tartışılacaktır. Yerli ve yabancı çok sayıda bilim adamının katılacağı eğitim toplantısı, 20-21-22 Kasım 1985 tarihlerinde Türk Tarih Kurumu Salonlarında gerçekleştirilecektir. 10 oturumda 10 ayrı bilimsel bildiri sunulacak, 3 ayrı panelde de bilim adamları, yöneticiler ve öğrenciler, «Gençliğin Eğitimi ve Sorunlarını tartışacaklardır. Bilindiği üzere, TED’in gerçekleştirdiği «eğitim» ve «öğretim» toplantıları dokümanları, hizmeti geniş okuyucu kitlelerine götürmek bakımından, kitap halinde yayınlanmaktadır. Bu eğitim toplantısı da, kitaba dönüştürülmüş olacaktır. Okuyucularımızı haberdar etmek bakımından, «IX. Eğitim Toplantısında tartışılacak konuları, ana başlıklar halinde vermeyi yararlı görmekteyiz: • 200 Yılında Gençlik, • Çağdaşlaşma Sürecinde Gençlerin Ekonomik Durumu: Tutum ve Değerler, • Gençliğin Eğitiminde Politikaların Oluşturulması, • Çeşitli Ülkelerde Gençliğin Durumu ve Sorunları Nelerdir? • Gençlerde Kişilik Gelişimine Nasıl Yardımcı Olabiliriz? • Gençlik ve Demokrasi Eğitimi, • Kendi Bakış Açıları Yönünden Gençlik ve Sorunları Nelerdir? • Sosyal ve Kültürel Değişmeler İçersinde Gençlik, • Gençliğin Okul Dışı Etkinlikleri, • Nasıl Bir Gençlik İstiyoruz? İlgi ve katkılarınızı bekler, saygı ve sevgilerimizi sunarız. EĞİTİM ve BİLİM

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.