Editörden

Seydi Dinçtürk

ÖZ

TED 45. Olağan Genel Kurulu Yapıldı Türk Eğitim Derneğinin 1984 yılı 45. Olağan Genel kurulu, 4 kasım 1984 günü, daha önce üyelerine duyurulan gündem gereğince, Ankara'daki Genel Merkez Salonunda yapıldı. Büyük bir ilgi gören Olağan Genel Kurulda üyeler, çok canlı ve yapıcı eleştirilerde bulundular. Derneğin, ülke çapındaki etkinliklerine büyük bir duyarlılık gösterdiler. Özellikle, Yönetim Kurulunun sağladığı olanaklarla gerçekleştirilen Bilim Kurulu etkinlikleri, tüm üyelerce övgüye değer bulundu. Kamu kurumlarının bile yapamadığı, «Eğitim-Bilim» ve «Eğitim-Hizmet» ödüllerinin, ülke çapında verilmesi; her yıl, çok sayıda büyük çapta, «Eğitim Toplantısının gerçekleştirilmesi ve bunların kitap halinde yayınlanarak eğitim-bilim çevrelerine sunulması; süreli yayın organı olan dergimiz «Eğitim ve Bilimsin, aksatılmadan, 1976 yılından beri çıkarılması; üyelerin takdirle andığı konular arasındaydı. TED 45. Olağan Genel Kurulunda, Yönetim ve Denetleme Kurullarında boşalan asil ve yedek üyeliklere seçim yapıldı. Seçimi kazanan üyelerin, kendi aralarında yaptıkları işbölümüne göre: BAŞKAN : Prof. Dr. Rüştü YÜCE BŞK. YARD. : Fazıl KINCAL GENEL SEKRETER : Erinç BÖGE GENEL SAYMAN : Tanju ÖZENÇ ÜYELER: Hami ÇAĞAN, Güven VURAL, Metin GÖKÇEK, Feryal ÖZDİL, Atilla ATAÇ, Peyami KARABONCUK, Tekin ERTAN’dır. Görev alanları kutlar, başarılar dileriz. Saygı ve Sevgilerimizle... EĞİTİM ve BİLİM

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.