Editörden

Seydi Dinçtürk

ÖZ

Saygıdeğer Okurlarımız, Türk Eğitim Demeği, 1984 yılı Olağan Genel Kurulu, 26 Ekim 1984 Cuma günü saat: 15.00 de Ankara’daki Dernek Salonunda yapılacaktır. Yeter sayı sağlanamadığı takdirde, toplantı, 4 Kasım 1984 Pazar günü saat: 11.00 e ertelenecektir. Bilindiği üzere, Genel Kurul, Genel Merkeze kayıtlı üyelerle, her şubeden gelecek olan yetkili üç delegenin katılması ile toplanmakta ve bu orana göre bulunacak üye tamsayısının yansından bir fazlasının, Genel Kurulda hazır bulunması gerekmektedir. 1984 yılı Olağan Genel Kurulunda, aşağıdaki gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanacaktır: GÜNDEM : 1 — Genel Başkanın toplantıyı açması, 2 — Genel Kurulu yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki sekreterin seçilmesi, 3 — Genel Merkez Yönetim Kurulunun çalışma raporu ile Denetleme Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi, 4 — Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun aklanması, 5 — Genel Merkezin 1984 -1985 dönemi bütçe tasarısının görüşülmesi ve onaylanması, 6 — Genel Merkez Yönetim Kurulunda boşalan asil ve yedek üyelikler için seçim yapılması, 7 — Genel Merkez Denetleme Kurulunda boşalan asil ve yedek üyelikler için seçim yapılması. Dilekler ve kapanış. Türk Eğitim Derneği Genel Kurulunun başarılı geçmesini ve her zaman olduğu gibi bu yıl da Türk eğitimine yararlı sonuçlar getirmesini dileriz. Saygı ve sevgilerimizle.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.