Değerler Öznel Mi, Yoksa Nesnel Midir ?

A. Ferhan Oğuzkan

ÖZ

Eğitimsel değerler, acaba değerlendiren kişiden bağımsız olarak var mıdır, yoksa bu değerlerin kaynağı değerlendirici bir organizmada mıdır? Bu husus, eğitimsel değerler üzerine bilinçli olarak bir kuram geliştirmede karşılanması gereken ilk sorulardan biridir. Soru, aynı zamanda, daha önce üzerinde durulan, eğitimle olan ilişkilerin içsel mi, yoksa dışsal mı düşünülmesi gerektiği biçiminde ortaya konulan eski sorunumuzun bir başka şekli olarak da ele alınabilir. Doğal olarak kimi eğitimciler, eğitimsel değerlerin içsel ve öznel olduğu görüşündedirler. Bu değerler, aslında dirimsel (biyolojik) ve ruhsaldır. İstenilen tek şey, ders kitapları, öğretim programları, deney odaları (laboratuvarlar) veya atletik sporlar aracılığıyla öğrenci isteklerinin karşılanması veya ihtiyaçlarına cevap verilmesidir. Kendine özgü, eski ve doğal herhangi bir değer taşımayan bu akademik donatı (teçhizat) sadece değerlendirilebilir, yani değerlendirilmesi mümkün şeylerdir. Bunlardan herhangi birine değer verirken (yüklerken), öğrenci veya öğretmen sadece o şeye duygularını yansıtmış olur. Bunun içindir ki organizma söz konusu olmadığı sürece çevre, eğitim bakımından, ne değerli, ne de değersizdir. Fakat, insan organizmasının dengesi bozulduğu, bir sorunla karşılaştığı durumlarda içgüdü, duygu ve zeka derhal bireysel seçimi belirlemek için birleşir. Bundan sonra, dengeyi sağlamaya dönük çabalar içinde değer gerçekleşir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.