Okula Ergonomik Yaklaşım (Okul Ergonomisi)

Lütfi Özbilgin

ÖZ

Yunanca ergos: iş. nomos: yasa sözcüklerinden oluşan ve Türkçe'de İŞBİLİM olarak da karşılanan ERGONOMİ kavramı, ilk kez 1949 yılında, işin insana uyumu sorunlarıyla ilgilenen İngiliz mühendis, fizyolog ve psikologlarınn biraraya gelerek «Ergonomik Araştırmalar Örgütü»nü kurmaları esnasında kullanılmıştır. (Laville, 1976)

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.