Eğitsel Sorunların Çözümünde Sistem Yaklaşımı

Rıfat Okçabol

ÖZ

İnsanlar, aileler, okullar, işletmeler ve benzerleri, birer sistem olarak düşünülebilir. Her sistem, öğelerinin kendi aralarında ve sistem çevresiyle etkileşimi içinde işlevlerini etkin ve verimli bir biçimde sürdürerek amaçlarına ulaşmak ister (Okçabol 1985). Bu amaçları gerçekleştirme sürecinde de genellikle bir üst düzeyde yeni sistem amaçları oluşur.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.