Gençlik ve İdealizm

Kemal Güçlüol

ÖZ

«İdealizm» ve «idealistlerin varlığı, insanlık tarihi kadar eskidir. Her uygarlık tür ve düzeyinde «ideal» sayılan görüş ve beklentiler, bu ideallerin gerçekleşmesine çabalayan ve bazan da «ütopist» kabul edilen idealistlerin varolduğu bilinmektedir. Şüphesiz, değişik kültürlerde, değişik dönem ve şartlarda, idealistlerin bağlandığı fikirler, insanlardan, yaşamdan toplumdan ve toplum değerlerinden bekledikleri ve anladıkları aynı olmamıştır. Hatta aynı kültürde, değişik zamanlarda ve özellikle toplumun karşılaştığı değişik sorunlar karşısında da idealistlerle onların ideallerinin, beklentilerinin değiştiği görülür.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.