Okul ve Kitle iletişim Araçları

Lütfi Özbilgin

ÖZ

İkinci Dünya Savaşı sonundan 1970'li yılların ortalarına kadar süren dönemde pekçok ülkede, çeşitli alanlarda görülmemiş bir büyümeye tanık olunmuştur. Sanayileşme hızlanmış, şehirleşme artmış, ulaşım olanakları gelişmiş, kitle iletişim araçları (media) büyük bir gelişme göstermiş, okullaşma oranı yükselmiş, tedavi yöntemleri gelişmiş ve kültür yaygınlaşmıştır. Bu büyüme, sorun yaratmadan gerçekleşmemiştir. Hatta sorunlardan bazıları, bizzat büyümenin kendisi tarafından yaratılmıştır. Aslında insanın doğal çevresinin bozulmasına, denetimsiz bir sanayileşme neden olmuş, doğal kaynakların yeterince kullanılmaması, enerji krizini ortaya çıkarmıştır. Uygarlık hastalığı olarak bilinen «suçluluğun artması», «uyuşturucu salgını» ve «gençlerde saldırgan davranışların yaygınlaşması» gibi olaylara, modern uygarlığın fırtınalı gelişiminin neden olduğu üzerinde herkes görüş birliğine varmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.