Atatürkçülük Nedir, Ne Değildir ?

Yılmaz Küçükmeriç

ÖZ

Ulu önder Atatürk, bağımsızlık savaşımında sadece Türk ulusunun önderi olmakla kalmamış, sömürülen esir ulusların, üçüncü dünya uluslarının da önderi olmuştur. Bu büyük insan, Türk’ün büyüklüğünü, akıl ve gücünü tüm dünyaya göstermiş, emperyalizme karşı insanlığın kavgasını vermiş; diğer ezilen uluslara da bağımsızlık için savaşmasını öğretmiş, kaderini değiştirmiştir insanlığın. Emperyalizme karşı durmuş, dış ve iç düşmanları yurttan kovmuş, halk yönetimini kurmuş. Ulusal Kurtuluş Savaşını devrimlerle sürdürmüş, sömürülen geri bırakılmış dünya halklarına kurtuluş yolunu göstermiştir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.