Cezanın Öğrenci Davranışları Üzerindeki Etkisi

Münire Erden

ÖZ

Eğitim kurumları olan okulların temel amacı, öğrencilerde istendik davranış değişikliği meydana getirmektir. Davranış değişikliği, yeni davranışların kazandırılması, var olan davranışların geliştirilmesi ya da istenmedik davranışların azaltılması yoluyla sağlanbilir. Öğrencilerde davranış değişikliği meydana getirmek için davranışın türüne göre farklı yöntem ve teknikler kullanılır. Öğrencilerin gösterdikleri istenmedik davranışların azaltılması ya da ortadan kaldırılması için ise çoğunlukla öğrencinin cezalandırılması yolu seçilir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.