Son İki Şuranın Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme İle İlgili Yeni Modelleri ve Bunun Fen-Edebiyat Fakültelerinde Doğurduğu Sorunlar

Ali Güler

ÖZ

Cumhuriyet devrinde ortaöğretim kurumlarına öğretmenler, çeşitli kaynaklardan sağlanmıştır. Bu kaynakların başlıcaları, Eğitim Enstitüleri, Üniversitelerin Fen ve Edebiyat Fakülteleri, Yüksek Öğretmen Okullarıydı.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.