Kendi Kendine Öğretim-Programlı Öğretim

Şadiye G. Külahçı

ÖZ

Yüzyılımızda tanık olduğumuz bilim ve teknolojideki hızlı gelişmelerin eğitim alanını da etkilememesi olanaksızdı. Gerçekte zamanımızda yaşanılan bilgi patlaması, günün koşullarına uyum sağlamak için kaliteli eğitime duyulan ihtiyaç ve buna karşılık sınıflarda giderek artan, normal sınırın çok üstüne çıkan öğrenci sayısı ve çok farklı yetenekteki öğrencilerin okullarda bir araya toplanması gibi nedenler, yeni yöntemlerin ve teknolojinin eğitimde rol oynaması için gerekli ortamı hazırlamıştır. Bunlardan biri de kendi kendine öğretim teknolojisidir. Programlı öğretim veya programlı öğrenim denilen bu yöntemin önemi, bilgisayar endüstrisinin gelişmesine paralel olarak giderek artmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.