İşitme Engelliler İçin Bilgisayar Grafikleri

Cevat Alkan

ÖZ

Geçen üç yıl için Eğitim Fakültesi öğretim üyelerine «Genç Bilim Adamlarına - Spencer Fonu» programı yoluyla mali destek sağlanmıştır. Program tarafından desteklenen ilk projelerden biri. Eğitim Fakültesinden özel eğitim yardımcı doçenti Susan Rose ile Mühendislik Fakültesinden mühendislik grafiği bölümünden yardımcı doçent Manjula Waldron tarafından önerilen disiplinler arası bir araştırmadır. «İşitme özürlü ve dil yönünden sorunlu çocuklarda (İşitme me ve konuşma özürlü çocuklarda) soyut, mantıksal, uslamlama ve karar verme becerileri geliştirmede Bilgisayar Grafiğinin rolü» adını taşıyan bu araştırma, iki yıldan beri desteklenmektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.