Okulöncesi Eğitimi ve İlköğretim Arasındaki İlişki

A. Ferhan Oğuzkan

ÖZ

Geçen on yıl içinde okulöncesi eğitimine kamuoyunca, siyasal makamlarca ve araştırıcılarca oldukça önem verilmiştir. Bunun birçok nedeni vardır. «Çocuk insanın babasıdır» biçiminde söylenegelen eski bir atasözünün ve hayatın ilk yıllarının gerek kişisel gelişme ve öğrenme bakımından, gerek ulusal, toplumsal ve ekonomik politika bakımından önemli olduğu düşüncesinin giderek benimsenmesi, okulöncesi etkinlikler için istemde bulunulmasına ve bu etkinliklere karşı ilgi duyulmasına yol açmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.