Atatürkçülük - Ulusal İdeoloji

Cihat Akçakayalıoğlu

ÖZ

Atatürkçülük sözcüğü, Kemalizm kavramının yerini almıştır; fakat, ondan daha geniş anlamlıdır. Bir bütünlük halinde fikir, felsefe ve eylemleri içerir. Özellikle, Türk Kurtuluş Savaşı sıralarında, Kemalizm, Kemalist kelimeleri Batılı ülkelerce, siyasi-diplomatik anlatımlar arasında partizanlık veya yandaşlık ifade etmek için kullanılmıştır. Öte yandan, zamanımızda çeşitli eserlerde, Atatürkçülük üzerine türlü görüşler ve değerlendirmeler ileri sürülegelmektedir. «İdeoloji ya da öğreti, kalkınma ideolojisi, Atatürk yolu, bir restorasyonun fikriyatı» gibi adlar verildiği, yorumlar yapıldığı görülmektedir. Oysa ki, bu felsefe, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal ideolojisidir. O şekilde ifade edildiği zaman, şu yanıtla karşılaşılır: İdeoloji doktiriner olur. Atatürk «doktrin istemem, donar kalırız» demişti; nitekim fikir ve görüşlerini doktrinleştirmemiştir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.