Mesleki ve Teknik Eğitimin Finansmanı

Haydar Taymaz

ÖZ

Türk eğitim sistemi, uygulanan programlar açısından genel ile mesleki ve teknikeğitim alt sistemlerinden oluşmaktadır. Mesleki ve teknik eğitim alt sistem amaçlarını, daha çok ortaöğretim düzeyindeki okullar, çıraklık eğitimi ve halk eğitimi kurslarında yapılan öğretim ile gerçekleştirir. Su alt sistem, yönetim ve denetim bakımından olduğu gibi, finansman sağlanması ve ihtiyaçların karşılanmasında da genelde merkezi sisteme bağlıdır. Mesleki ve teknik öğretimin finansmanı a) Devlet Bütçesinden, b) Okulların Döner sermayelerinden, c) Okul Koruma Derneklerinden, d) Özel bağışlardan e)Yabancı Kaynaklardan sağlanmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.