Öğretmen Yetiştirmede Yeterliğe Dayalı Eğitim Yaklaşımı

Şadiye G. Külahçı

ÖZ

Bir ülkede eğitimi geliştirmek için eğitim harcamaları artırılabilir, daha iyi okul binaları yapılabilir, programlar yeniden düzenlenebilir veya yeni araçlar alınabilir. Fakat gerçek değişme ve gelişme, öncelikle öğretmenlerin değişmesi ile sağlanabilinir. Bilinmektedir ki bir okulun ve hatta tüm bir eğitim sisteminin başarısı, her şeyden önce sınıf içindeki öğretmenin uygulamalarına bağlıdır. Bu nedenle öğretmenlerin meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerinin geliştirilmesi için sürekli olarak yeni yollar, yeni yöntemler aranması doğaldır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.