Atatürk'ün Eğitim Felsefesi

Saffet Bilhan

ÖZ

İlke (prencipe), düşün, kanaat, oy, görüş tarzı anlamlarını içerir. Eğitim ve öğretime yönelik olarak bu deyim, bir değer yargısından kaynağını alan eylem kuralı, ölçü, düsturlar zinciri ve bir amaca ulaşma biçimidir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.