Eğitim Teknolojisinin Bugünkü Durumu ve Geleceği

Lütfi Özbilgin

ÖZ

Teknoloji çağı olan XX. yüzyılda yaşıyoruz. Teknoloji, günlük yaşamamıza egemen olmuş ve dünyanın en ıssız bölgelerine kadar yayılmıştır. Şimdiye değin teknolojinin eğitime katkısı ne olmuştur? Öğretme-öğrenme süreçleri üzerindeki somut etkisi hakkında ne söylenebilir? Teknolojinin öğretim alanına uygulanması ile ortaya çıkan ilk umutlar, ne ölçüde gerçekleşmiştir? Şu anda teknoloji nerede daha yararlıdır? Yakın bir gelecekte daha da etkili olabilecek midir? Öğretim alanında, teknolojinin uygulamalarını genişletmeye çalıştığımız zaman, bizi tedbir almaya götürecek bazı belirtiler yok mu? Bunlar, kendi kendimize sorduğumuz sorulardır ve cevaplandırılması pek kolay değildir. Cevaplar, yadsınmaz bir biçimde ülke koşullarına göre değişir. Teknoojinin eğitim hizmeterinde kullanılmasında bazı ülkeler, diğerlerinden çok daha iyi sonuçar alabilmişlerdir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.