Tunus Eğitim Sistemi, Temel Eğitim Uygulamaları ve Düşündürdükleri

S. Savaş Büyükkaragöz

ÖZ

Tunus eğitim sistemini ele almadan önce, ülkenin eğitim sisteminin gelişmesine sebep olan etkenlere bir göz atalım: Tunus Kuzey Afrika’da Cezayir'in doğusunda, 6,5 milyonu aşkın bir nüfusa, 164150 Km2 toprak alanına sahip bir ülkedir. Ülkede genellikle Akdeniz iklimi hüküm sürer. Yağmurlar sonbahar ortasında başlar ve ilkbahar ortalarına kadar devam eder, yazları kurak geçer. Halkın 1/4'ü şehirlerdedir. Ülkenin güneyinde nüfus’un % 1 ’ini oluşturan berberiler yaşar. Kalabalık bölgelerde Km2'ye 70 kişi, bozkırlarda 10 kişi düşmektedir. Nüfus artış oranı % 3 olup, nüfusun yarısından çoğu 20 yaşın altındadır. (M. Larausse cilt 12, s. 312) Tunus nüfusunun büyük çoğunluğu müslümandır. Yahudilerin musevi AvrupalIların hıristiyan oldukları gözönüne alındığında, dini azınlıkların sayısı fazla değildir. Bunların dini eğitimi ve ibadet yapma serbestileri yoktur. Müslüman çoğunluk Arapça konuşur. Ancak nüfusun % 1’i beıberi dilini konuşmaktadır. Fransızca, oldukça yaygın bir dildir. Okullarda Arapça ve Fransızca temel diller olarak okutulmakta, ilköğretimde, ilk altı yılın üç yılında bütünüyle Arapça, sonraki yıllarda ise Fransızca, haftada 10 saat olarak okutulmaktadır. (M.E.B. Heyet Raporu, 1984).

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.