Otizmli Çocuklara Aşamalı Yardımla Çizelge Kullanım Becerilerinin Kazandırılmasında Tablet Bilgisayar Çizelge Programının Etkililiği

Özge Eliçin, Volkan Tunalı

ÖZ

Tablet bilgisayarlar otizmli çocukların eğitimlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Araştırmalar, tablet bilgisayarın dâhil edildiği eğitim uygulamalarının otizmli çocukların hedef becerileri kazanmaları üzerinde olumlu etkiler yarattığını göstermektedir. Bu araştırmada otizmli çocuklara çizelge kullanımının öğretiminde tablet bilgisayar kullanımının etkililiği değerlendirilmiştir. Araştırmaya yaşları 5-7 arasında değişen otizmli üç erkek öğrenci katılmıştır. Araştırmada tek denekli araştırma modellerinden denekler arası çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkeni tablet bilgisayar aracılığı ile sunulan aşamalı yardımla öğretim, bağımlı değişkeni ise deneklerin çizelge kullanım becerisini edinme durumlarıdır. İzleme ve genelleme oturum verileri, öğretim oturumları sonlandıktan 7, 14 ve 21 gün sonra toplanmıştır. İzleme oturumları her üç denek için %100 performansla sonuçlanmıştır. Genelleme bulgularında ise deneklerden birinin %90 ve diğer ikisinin %100 düzeyinde performans sergiledikleri görülmüştür. Araştırma bulguları, deneklerin çizelge kullanım becerilerini edinme, sürdürme ve genellemelerinde tablet bilgisayar aracılığı ile sunulan aşamalı yardımla öğretimin etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca, araştırmada deneklerin öğretmenlerinden uygulamaya ilişkin görüş alınmıştır. Araştırmanın sosyal geçerlik verilerini oluşturan bu görüşler araştırma bulgularını destekler niteliktedir.

ANAHTAR KELİMELER

Otizm, Etkinlik çizelgesi, Aşamalı yardımla öğretim, Tablet bilgisayarlar


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.5358

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.