Özgün Metinlerin Oluşturmacı Bir Yaklaşımla Okuma Becerilerini Geliştirme Amacıyla Kullanılması : Dil Öğretiminde Bir Uygulama

Hanife Akar, Ali Yıldırım

ÖZ

Bu araştırmanın amacı özgün metinlerin (authentic) tasarlanmış metinlere oranla orta-üst düzeydeki öğrenci motivasyonunu ve okuma becerilerini ne derece ve ne yönde etkilediğini ortaya çıkarmaktır. Toplam 44 orta-üst düzeydeki öğrenci ve 4 okutmanla gerçekleştirilen bu araştırmada bulgular her iki tür materyalin, öğrencilerin İngilizce okuma becerilerini geliştirmede olumlu katkısının olduğunu göstermektedir. Ancak, oluşturmacı bir yaklaşımla tasarlanan özgün metinlerin, diğer metinlere göre, öğrenci motivasyonunu ve okuma becerilerini geliştirmede daha etkili olduğu ortaya çıkmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.