Okul Psikolojik Danışmanları İçin Yeni Ve Pratik Bir Yaklaşım : Çözüm-Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma

Süleyman Doğan

ÖZ

Bu yazıda, önce çözüm-odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının temel felsefesi, kavramları, ilkeleri, amacı ve sayıltıları ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Sonra, çözüm-odaklı kısa süreli psikolojik danışma süreci ve bazı temel teknikleri hakkında somut bilgiler verilmekte ve bu yaklaşımın ülkemiz okullarında uygulanabilirliği konusu tartışılmaktadır.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.