Matematik Hesaplamalarda Yaklaşımlar Ve Cinsiyet Farklılığı İle İlgili Olarak Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Yıldız Güven

ÖZ

Araştırmanın amacı matematik hesaplamalarda yaklaşımlar ve bu konuda gözlenen cinsiyet farklılığı ile ilgili olarak sınıf öğretmenlerinin görüşlerini almaktır. İstanbul'da 98 ilköğretim okulunda görev yapan 505 sınıf öğretmeni araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Öğretmenlere uygulanan anket sonucunda elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin yarısı matematik işlemlerde işlem hızını "az önemli" olarak değerlendirmişlerdir. Yarıya yakın diğer grup ise işlem hızını "önemli" görmektedirler. Öğretmenlerin çoğunluğu işlemlerde ulaşılan sonucu "çok önemli" veya "önemli" görmektedirler. Öğretmenlerin çoğunluğu öğrencilerin işlemlerde parmaklarını kullanmalarına izin vermektedirler. Diğer taraftan çoğunluğu öğrencilerin işlemlerde hesap makinelerini kullanmalarına hiçbir şekilde izin vermemektedirler. Öğretmenlerin çoğuna göre matematikle ilgili olarak yeni anlatılan bir konuyu anlama hızı, işlemlerde daha dikkatli olma, işlemlerde doğru sonuca ulaşma ve işlemlerde parmak kullanma açısından kız ve erkek öğrenciler arasında bir fark yoktur. Öğretmenlerin çoğunluğu işlemleri akıldan çözmede erkeklerin daha başarılı olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin yaklaşık yarısı ise işlem hızı açısından kızlar ve erkekler arasında bir fark olmadığını söylerken, sadece % 6'sı kızların, geri kalan % 46'sı ise erkeklerin daha hızlı olduklarını belirtmişlerdir.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.