Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

Adnan Erkuş, Nalan Sanlı, Melike Türkan Bağlı, Kamil Güven

ÖZ

Bu makalede, öğretmenliğe ilişkin tutumları ölçmek amacıyla geliştirilen "Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği'nin (ÖİTÖ) geliştirilme aşamaları özetlenmiştir. Dört ve beş dereceli likert tipinde iki form olarak hazırlanan ÖİTÖ'nün deneme formunda 38 madde yer alırken, yapılan ön uygulama ve analizler sonucunda, her iki formdaki madde sayısı 23'e inmiştir. Dört ve beş dereceli ÖİTÖ'nün güvenirlilik ve geçerliliğine ilişkin kanıtlar elde edilerek, ölçek kullanıma

 


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.