Kritik Düşünme Ölçeği

Nuriye Semerci

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, kritik düşünme ölçeğini geliştirmektir. Ölçek 200 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçeğin son halinde dördü olumsuz, 51'i'olumlu olmak üzere 55 madde vardır. Ölçeğin KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri 0.75, Bartlett test değeri 7145.41, Cronbach Alfa değeri ise 0.90 olarak bulunmuştur.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.