Hiyerarşik Olarak Tasarlanmış Çoklu Öğrenme Ortamına İlişkin Öğrenci Algıları

Zahide Yıldırım, M. Yaşar Özden

ÖZ

Bu çalışma çokluortam (hypermedia) yaklaşımı dikkate alınarak hazırlanan öğrenme ortamında oluşan öğrenme durumlarına ilişkin öğrenci algılarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmaya Ankara’da bir lisede Lise 1 Biyoloji dersini alan 17 öğrenci katılmıştır. Bu öğrenciler Biyoloji dersinde yer alan iki üniteyle ilgili toplam 15 saat çoklu ortamda öğrenim görmüşlerlerdir. Çalışma sonuçları çokluortamda öğrenmenin öğrenciye güven ve başarma duygusu verdiğini ortaya koymuştur. Ayrıca öğrencilerin istediği kavram ve bilgileri seçebilme özgürlüğü ve bireysel öğrenme ortamı öğrenci motivasyonunu artırmıştır. Programda kullanılan ekran tasarımı, metin büyüklüğü, grafikler, videolar ve renkler öğrenme ortamının etkililiğini artıran önemli unsurlar olarak görülmüştür. Öğrencilerin programı kendi öğrenme hızlarına ve seçeneklerine göre kullanabilme olanağı öğrenmenin anlamlı olmasına katkıda bulunmuştur. Öğrencilerin ünitelere ve derse karşı olan öntutumları öğrencilerin çalışma süresince kullandıkları çoklu öğrenme ortamına olan tutumlarını etkilememiştir. Son olarak çoklu öğrenme ortamının geleneksel öğrenme ortamı ile birlikte kullanılmasının da etkili bir yaklaşım olabileceği ortaya çıkmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.