İlköğretim Okullarında Dördüncü ve Beşinci Sınıflara Ders Veren İngilizce Öğretmenlerinin Olası Hizmet İçi Eğitim Programı Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Raşit Özen

ÖZ

Bu çalışmanın amacı ilköğretim okullarında 4. ve 5. sınıflara ders veren İngilizce öğretmenlerinin olası hizmet içi eğitim programı gereksinimlerinin belirlenmesidir. Çalışmanın örneklem grubunu Bolu il merkezindeki ilköğretim okulları 4. ve 5. sınıflarına ders veren İngilizce öğretmenlerinin katılacağı hitmet içi eğitim programının aşağıdaki temel konulara dayanması gerektiğini göstermiştir, a. Temel yabancı dil becerilerinin (dinleme, konuşma, okuma ve yazma gibi) öğreteme, b. Görsel-işitsel ders araçlarının kullanımı, c. İlköğrenim çağındaki öğrencilerin bilişsel özellikleri konusunda bilinçlenme, d. Dilbilgisi ve sözcük öğretiminde çağdaş yaklaşım, yöntem ve tekniklerin kullanımı, e. Öğretim yılında kullanılacak ders kitaplarının ve yardımcı ders gereçlerinin seçimi için ölçüt geliştirme ve kullanma.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.