Ankara İli Sığınma Evi’ne Başvuran Kadınların Problem Çözme Becerilerini Değerlendirmeleri, Kızgınlık, Umut Ve Özsaygı Düzeyleri

Filiz Bilge, Aytaç Arslan, Şenyıl Doğan

ÖZ

Araştırmada Ankara İli Sığınma Evi’ne, gördükleri aile içi şiddet nedeniyle 1999 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında başvuran 35 kadının problem çözme becerilerini değerlendirmeleri, kızgınlık, umut ve özsaygıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Verilere uygulanan çoklu korelasyon işlemi sonucunda, kadınların problem çözme becerilerini algılamaları ile umut ve özsaygıları arasında ters yönde, kızgınlıklarını kontrolleri ile sürekli ve dışa-yönelik kızgınlıkları arasında aynı yönde ve anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır. Bundan yola çıkılarak yapılan regresyon analizinde özsaygının problem çözme becerisini değerlendirme ile umudu, sürekli ve dışa-yönelik kızgınlığın da kızgınlığın kontrolünü yordadığı bulunmuştur. Bulgular literatür ışığında tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.