Güzel Sanatlar (Resim-İş) Eğitiminde Bilimsel Araştırmalar

Vedat Özsoy

ÖZ

Türkiye'de bugün güzel sanatlar eğitiminde tartışılması ve çözüme ulaştırılması gereken bazı sorunlar vardır. Bugün, “Resim-İş Eğitimi" adlandırması okullarda ve akademik kurumlarda verilen güzel sanatlar eğitimini karşılamadığı gibi, bir kavram kargaşasına da neden olmaktadır. Yine gelişmiş ülkelerde bu alanda ileri düzeyde olan bilimsel araştırmalar, ülkemizde yeterince bilinmemekte ve izlenmemektedir. Ayrıca alana yönelik araştırmaların sınırlı sayıda yapılmasının yarattığı sorunlar vardır. Bu yazıda sorunların güzel sanatlar eğitimine ve akademik eğitim ortamına olumsuz etkileri irdelenmektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.