Cinsel Eğitimde Televizyonun Rolü

İsmihan Artan

ÖZ

İçinde bulunduğumuz yüzyılda medyanın, diğer bir değişle kitle iletişim araçlarının gücü inkâr edilemez. Bu araçların en güçlüsünün de televizyon olduğu söylenebilir. Televizyon, günümüz çocuk ve gençlerinin yaşamına çok erken dönemlerde girmektedir. Bununla beraber televizyondaki haber, beyaz dizi, çocuk programları, reklamlar, klipler, talk şovların cinsel mesajlar içerebildiği görülmektedir. Bu nedenle televizyonun cinsel gelişim ve eğitim üzerinde etkileri olduğu düşünülmüş ve bu etkileri incelemek amacı ile pek çok çalışma yürütülmüştür. Çalışmaların sonucunda araştırmacıların bir kısmı televizyonun cinsel gelişim üzerinde olumlu, bir kısmı ise olumsuz etkileri olduğunu savunmaktadırlar. Ancak her iki koşulda da çocukların cinsel rolleri kazanmaları üzerinde etkili olduğu görülmektedir. O halde özellikle ülkemiz gibi cinsellikle ilgili konuların ayıp, yasak hatta günah olarak düşünüldüğü ülkelerde televizyon sahipleri, yöneticileri, genel yayın yönetmenleri, yapımcılarına büyük ve önemli sorumluluklar düştüğü göz ardı edilmemelidir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.