Metinlerin Sözbilim Yapısının Temel Eğitim Düzeyinde Metin İşlemleme Süreçlerine Etkisi

Özler Çakır

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, açıklayıcı türden metinlerdeki örüntü farkılışmasının, öğrencilerin metin işlemleme süreçlerine etkisini araştırmaktır. Araştırmada, karşılaştırma türü açıklayıcı bir metin, iki farklı örüntü (blok - object ve birebir - aspect) olarak toplam 83 ilköğretim 5. sınıf öğrencisi tarafından okunmuştur. Okuma sürecinin sonunda yazılan anımsama protokolleri çözümlendiğinde, metin örüntüsündeki farklılaşmanın blok örüntü lehine öğrencilerin metin işlemleme süreçlerini etkilediği gözlenmiştir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.