Etkileşimli Öğrenme Yaklaşımı Olarak Katılımlı Öğrenme

Nejla Seyrek, Ali Yılmaz

ÖZ

Bu çalışmada, ortaklaşa öğrenme (cooperative learning) ile birlikte çalışarak öğrenme (collaborative learning) arasında kısa bir karşılaştırma yapıldıktan sonra, birlikte çalışarak öğrenme üzerinde yoğunlaşılmıştır. Daha sonra, söz konusu metodun sınıf içi uygulamalarında öğretmen ve öğrencilerin karşılaştıkları güçlüklere odaklanılmış, bu güçlükler ile muhtemel nedenlerini daha net açıklayabilmek için küçük ölçekli bir araştırma yapılmıştır. Çalışmanın daha sonraki bölümünde ise bu problemleri en aza indirmek için yapılabilecekler ortaya konmuştur.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.