İlköğretim Okulu Yöneticilerinin 21. Yüzyıl İçin Kişisel Vizyonları

Şule Erçetin

ÖZ

Vizyon, okul yöneticilerinin liderlik özelliklerinde yeni ve önemli bir boyut olarak ortaya çıkmıştır. Bu boyut işlevsel olarak kişisel ve örgütsel vizyon oluşturmayı kapsayan iki aşamalı bir süreci ifade etmektedir. Halen görev yapmakta olan okul yöneticilerinin vizyon geliştirmek açısından yeterlilik düzeyleri ise eğitim yönetimi için enformasyon yetersizliğinin yoğun olduğu bir alandır. Bu çalışmada vizyon geliştirme sürecinin kişisel vizyon oluşturma aşaması gerçekleştirilmiştir. Ankara ili Büyükşehir Belediyesi sınırları kapsamında görev yapan okul müdür ve yardımcılarının kişisel vizyon geliştirme sürecinde, kendilerinin zayıf ve güçlü yönleri, liderlik biçemleri, değerleri, mesleklerine ve okullarına ilişkin değerlendirmeleri belirlenmiştir. Okul müdürleri ve yardımcıları yeterliliklerini, kendilerini geliştirme alanlarını ve liderlik biçemlerini belirlemek konularında farklı bir gruptur. Buna karşılık, okullarının havası, okul-çevre ilişkileri, üst yönetimin baskısı ve disiplini bir değer olarak ortak algılamaktadırlar. Okul yöneticilerinin var olan liderlik özellikleri içinde vizyon geliştirme potansiyelleri değerlendirilebilir düzeyde bulunmuştur.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.