Farklı Öğretim Kademelerinde Okutulan Masalların Kohlberg'in Moral Gelişim Evreleri Açısından İncelenmesi

Sırrı Akbaba

ÖZ

Bu araştırma 1998-1999 öğretim yılında Erzurum ilindeki çeşitli kademelerde okutulan moral mesaj taşıyan masallar üzerinde yapıldı. Okulöncesi eğitim kurumlarında okutulan masalların öğrencinin gelişim düzeyine uygun olduğu, ilköğretimde okutulan masalların ise %50'sinin uygun, %50'sinin öğrencilerin gelişim düzeyinin altında olduğu saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Masal, moral gelişim

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.